KĄCIK RECENZJI CZYTELNICZYCH

JULIA TORUNIEWSKA KLASA IB POBIERZ – Julia – recenzje książek

 

Wystawa w Bibliotece

Jedną z form promowania twórczości uczniów oraz kultywowania rocznic, szczególnych dni w kalendarzu są wystawy  biblioteczne. W naszej bibliotece szkolnej SP nr 5 w Gostyninie na przełomie października i listopada Koło Miłośników Biblioteki pod opieką Pani B. Wasiak zorganizowało kilka wystaw. Oto ich przegląd:

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

MISIE

JA I MÓJ PUPIL

 

WYSTAWA O POLSKIEJ NOBLISTCE

Październik to miesiąc bibliotek, spotkań i imprez podkreślających wagę tej instytucji w przechowywaniu dorobku pokoleń, szerzeniu wiedzy, i kultury.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką opiekuna tej szczególnej pracowni Pani Bogumiły Wasiak uczestniczyli w szeregu zajęć, związanych ze słowem pisanym.

W sobotę, tj. 05 października braliśmy udział w  NOCY BIBLIOTEK. Młodzież z SP 5 – kl. VIII i VI spotkała się w MBP w Gostyninie z gościem Panem Jackiem Frąsiem, twórcą komiksów. Uczestniczyliśmy w warsztatach tworzenia tej formy  książki. Największą atrakcją były przywiezione przez rysownika komiksy w trój wymiarze, które czytaliśmy przez odpowiednie okulary.

W poniedziałek, tj. 07 października  klasy młodsze ( II-III) naszej szkoły zostały zaproszone na projekcję filmu familijnego, pt. „Ptyś i Bill”. Dzieci urzekła historia przyjaźni chłopca o imieniu Ptyś z jego pełnym energii czworonogiem.  Po projekcji Pani B. Wasiak ogłosiła wśród dzieci Konkurs na fotografie, lub rysunek z własnym pupilem. Ma on na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby i funkcjonowanie istot niższych. Z tej okazji  zorganizowano także w naszej bibliotece wystawę tematyczną o Zwierzętach.

Z kolei 10 października wybraliśmy się na Spotkanie z pisarzem, Panem Dariuszem Rekoszem, autorem książek detektywistycznych a także animatorem kultury. Tu też się działo! Pisarz uczył uczniów kl. VI i VIII jak kodować informację i jak łamać szyfry J

Warto podkreślić, że Pan Dariusz spotyka się z czytelnikami w całym kraju, a także za granicą a przede wszystkim kreuje lokalne i ogólnopolskie wydarzenia kulturalne

 

Prawa Dziecka to przedmiot traktatów międzynarodowych, wpisane są do Konwencji o prawach dziecka z 1989. W Polsce obowiązuje już 16 lat.

W 2000 r. Utworzono urząd Rzecznika Praw Dziecka. Jest nim Mikołaj Pawlak.

Musimy pamiętać, że oprócz nauki dla ucznia liczy się dobre samopoczucie, życzliwość i bezpieczeństwo.

Igor Newerly pisał „ na talent wychowawczy składa się zawsze i wszędzie miłość, mądre spojrzenie i siła moralna”

 

KOŁO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

  • Aktywny udział Koła Miłośników Książki w imprezach i uroczystościach kulturalnych ( Dni książki i biblioteki, spotkania z pisarzami, promocje książek, Turniej Jednego Wiersza).
  • Zajęcia z Kołem Miłośników Książki (konkursy twórczości własnej, aktywizacja postaw społecznych ucznia poprzez pracę na rzecz szkoły – konserwacja zbiorów, foliowanie nowości, melioracja katalogów, plakaty)
  • Organizacja wystaw popularyzujących książkę i czytelnictwo.
  • Organizowanie konkursów – międzyszkolny (powiatowy), ogólnoszkolne (Dziennik recenzji literackich), udział w ogólnopolskim konkursie ZBIÓRKA MAKULATURY, akcje: TWOJA KSIĄŻKA SŁUŻY INNYM, giełda starych podręczników.
  • Comiesięczne analizowanie czytelnictwa w każdej klasie, przedstawianie wyników wychowawcom klas. Kronika Szkoły
  • Archiwizacja wydarzeń w KRONICE SZKOLNEJ (2 formy-kodeks, port filio). Sekcja działa od roku powstania szkoły, tj. 1994. W pracy wykorzystuje różnorodne materiały, stosuje różne techniki. 

 

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

      Z końcem roku 2007 biblioteka szkolna naszego gimnazjum została wyposażona w ICIM.Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny – EFS), wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka).Celem projektu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole, ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej w Internecie oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli. Ponadto ICIM zwiększa potencjał edukacyjny biblioteki, wspiera proces kształcenia ustawicznego i samokształcenie uczniów i nauczycieli, pomaga w realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA

Z   INTERNETOWEGO  CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

1.       Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

 

2.       Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 

3.       Z komputerów można korzystać tylko za zgodą opiekuna centrum.

 

4.       Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu (imię, nazwisko, godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań).

 

5.       Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.

 

6.       Można przeglądać strony Internetowe poszukując informacji na zadany przez nauczyciela temat, przygotowując referat lub inną pracę domową, a także rozszerzając swoje zainteresowania pozaszkolne.

 

7.       Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece i w sieci Internetu.

 

8.       Na szkolnym sprzęcie komputerowym nie wolno wysyłać sms-ów, listów  e-mailowych, instalować gier oraz otwierać własnych kont pocztowych.

 

9.       W czasie korzystania z Internetu nie wolno korzystać z komunikatorów   (czat, GG, itp.)

 

10.    Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę nauczyciela bibliotekarza.

 

11.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 

 

12.     Dane uzyskane przez Internet można zgrywać wyłącznie na nowe dyskietki lub płyty.

 

13.     Nie wolno zmieniać ustawień Ze względu na niebezpieczeństwo zainfekowania wirusem systemu zabrania się używania własnych nośników danych systemowych.

 

14.     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

 

15.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz może pozbawić ucznia korzystania z komputerów na określony czas.