Rekrutacja do szkoły

Nazwa dokumentu
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
kandydata z obwodu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata spoza obwodu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Potwierdzenie woli przyjęcia do pierwszej klasy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Obwód Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uchwała nr 363/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie
Uchwała nr 272/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie
Zarządzenie nr 21/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego