W roku szkolnym 2003/2004 nasze gimnazjum przystąpiło do II edycji ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat nad akcją objął zaś Prezydent RP, p. Aleksander Kwaśniewski. Od samego początku staraliśmy się, by akcja była widoczna w szkole, by się o niej mówiło.

Na starcie przeprowadziliśmy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców anonimową ankietę: „Jaka jest nasza szkoła?”. Pomogła nam ona w wyborze sześciu zadań do realizacji, których zaliczenie oznacza zdobycie tytułu „Szkoły z klasą”. Wnioski z przeprowadzonej ankiety zamieściliśmy na stronie internetowej.

Decyzja o wyborze zadań została przedyskutowana z całą społecznością szkolną. Chcieliśmy, aby dały nam one możliwość wykazania się nowymi osiągnięciami, działaniami podejmowanymi w roku szkolnym.

Tworzenie szkoły z klasą jest przedsięwzięciem zespołowym. Dlatego zgodnie z zasadami akcji chcieliśmy zaangażować do pracy w zespołach zadaniowych prawie wszystkich nauczycieli. Włączyliśmy też aktywnych i widocznych uczniów i rodziców. Udział w realizacji zadań dał nam okazję do doskonalenia pracy zespołowej.

Efekt naszej pracy w formie sprawozdań umieszczaliśmy na stronie internetowej – wizytówce szkoły. Strona ta prezentowała nasze osiągnięcia: scenariusze zajęć, efekty pracy uczniów, projekty multimedialne i inne.

1 czerwca 2004r. wzięliśmy udział  w „Święcie Polskiej Szkoły”. W tym dniu pokazaliśmy całej lokalnej społeczności jak wywiązaliśmy się z udziału w programie. Przygotowaliśmy plastyczne prezentacje osiągnięć uczniów, uczniowskich projektów, metaplanów. Przedstawiliśmy scenki z życia szkoły, pantomimę o tematyce antynikotynowej, serwis informacyjny: „Co słychać w kraju i na świecie?”. Wykonaliśmy i zaprezentowaliśmy pracę konkursowe: „Moje inspiracje”. Świętowanie zakończyliśmy recytacją laureatek konkursów recytatorskich, piłkarskim pokazem i sportową rywalizacją w turniejach piłki nożnej i siatkowej dziewcząt i chłopców.

Była to okazja do pochwalenia się tym., co potrafią nasi uczniowie, że szkoła uczy mądrze i skutecznie.

Jesienią 2004r. uzyskaliśmy dyplom „Szkoły z klasą”. Certyfikat ten jest dla nas dokumentem potwierdzającym wprowadzenie w szkole systemu zapewniania jakości, a otrzymanie tytułu utwierdza nas w realizacji Szkoły z klasą w dalszej pracy.

Koordynator programu

Barbara Lewandowska