SKŁAD RADY RODZICÓW 2022/2023

 

 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GOSTYNINIE,

Szkoły Podstawowej nr 5  im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV

 

Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

Członek Komisji Rewizyjnej: