Wykaz klas Szkoły Podstawowej Nr 5

KLASA IA  – wychowawca ANNA BALCERZAK, nauczyciel wspomagający – Karina Syska

KLASA IB – wychowawca TERESA ZARZYCKA

KLASA IIA – wychowawca EDYTA BRZÓZKA, nauczyciel wspomagający – Ilona Sobótka

KLASA IIB – wychowawca EWA OSMAŁEK

KLASA IIIA – wychowawca AGNIESZKA LEWANDOWSKA

KLASA IIIB – wychowawca IWONA GADOMSKA

KLASA IVA – wychowawca MARIA KOŁODZIEJSKA

KLASA VIA – wychowawca MAŁGORZATA DURMA

KLASA VIB – wychowawca BARBARA LEWANDOWSKA

KLASA VIIIA – wychowawca KATARZYNA LIŃSKA