ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO KLAS I – 2024/2025

Szanowni Rodzice, w dniach  od 1 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r., można składać wnioski o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Formularze zapisu kandydata są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie szkoły: www.sp5gostynin.pl w zakładce „Uczeń – Rekrutacja”.

Wypełnione formularze proszę składać wyłącznie bezpośrednio do sekretariatu szkoły, lub w formie elektronicznej na adres: marek.osmalek@sp5gostynin.pl.

W dniu 11 marca 2024 roku zostanie udostępniona lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie.

Rekrutacja kandydatów będzie przeprowadzona zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, którego prosimy bezwzględnie przestrzegać.

HARMONOGRAM – POBIERZ

https://szkola.sp5gostynin.pl/wp-content/uploads/2024/01/harmonogram.pdf